Σάββατο

I'll take it by your side.


I'm unclean, a libertine
And every time you vent your spleen,
I seem to lose the power of speech,
Your slipping slowly from my reach.
You grow me like an evergreen,
You never see the lonely me at all

I...
Take the plan, spin it sideways.
I...
Fall.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου